S.M.L.B Shingne Shikshan & Arogya Prasarak Mandal,Khamgaon

SAHAKAR MAHARSHI LATE BHASKARRAO SHINGNE

ARTS COLLEGE, KHAMGAON DIST. BULDHANA (M.S.)

(Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati)

Contact Us

Sahakar Maharshi Late Bhaskarrao Shingne, Arts College

Sr.No Purpose Contact Person Contact Number
1. RTI Information Officer Shri.Vishal V.Deshmukh
Head Clerk
7057656542/8208038950
2. Admission And Related Information Shri.Dhananjay S. Mahale
Senior Clerk
8668823278
3. Junior College & Scholarship Related Information Shri.Sandeep S.Deshpande
Junior Clerk
9922857880/7083034065